Reference

Chodila jsem na víceleté gymnázium, do třídy zaměřené především na výuku německého jazyka. Tu měla zakončit mezinárodně uznávaná zkouška DSD na úrovni B2/C1. Ve škole se nám opravdu dostalo poměrně kvalitních hodin němčiny i speciální přípravy ke zkoušce, ale přesto jsem se nikdy pořádně nerozmluvila. Zkrátka jsem měla pocit, že ostatní ve třídě jsou na tom daleko lépe než já a bála jsem se něco říct. S tímto problémem mi ale pomohla právě paní Poláková. Začala jsem k ní docházet rok před zkouškou na individuální hodiny jednou týdně, kde se mi naplno věnovala. V kurzu jsme si spolu hlavně povídaly německy, ale třeba i procvičovaly gramatiku - zkrátka dělaly jsme vše, co jsem potřebovala. Po několika měsících jsem skutečně přestala mít z mluvení takový strach a získala potřebnou sebedůvěru ke zkoušce, kterou jsem nakonec složila na úrovni C1. Paní Polákové tedy moc tímto děkuji a její kurzy bych ráda doporučila všem, kteří potřebují s němčinou pomoci, ať už s mluvením nebo v jiném ohledu.

Anička Kukrechtová, Babice nad Svitavou

Jazykové ministudio je již takřka naší rodinnou jazykovkou pro němčinu. Před delší dobou sem chodil můj syn a učil se zde prakticky používat teoretické znalosti z gymnázia. Já jsem začala navštěvovat kurzy konverzace před 2 roky, abych oprášila své znalosti a mohla lépe konverzovat při cestování po německy mluvících částech Evropy. A nedávno si přišla i moje dcera zopakovat něco z němčiny před odjezdem na pracovní stáž do Švýcarska.
S výukou jsme všichni spokojení a umístění učebny téměř v centru Brna je více než vyhovující. Děkuji paní Polákové za citlivý a profesionální přístup.

Vielen Dank!

Ing. Zora Skořepová

Chcete mít podobnou zkušenost se zlepšením Vašich znalostí němčiny? Napište mi.

Do němčiny na Mendlově náměstí jsem začala chodit na vysoké škole kvůli zkouškám z němčiny. Dělá mi zvláště problém německy mluvit. Písemnou gramatiku docela zvládám. Vybrala jsem si tento kurz právě kvůli konverzaci.

Němčina nepatří k mým oblíbeným předmětům, přesto zde v jazykovém ministudiu je němčina i zábavná. Výuka probíhá v malém počtu účastníků. Paní učitelka si každého pamatuje jménem a pamatuje si i příběhy, které jsme jí řekli již dříve. Proto dokáže ihned s každým konverzovat o každodenních záležitostech. Ostatní, aby "nespali", mohou dotyčnému také klást otázky. Tyto rozhovory jsou mnohdy zajímavější a mnohem užitečnější než nezáživná témata v učebnicích. Často se i zasmějeme. Němčina se nám tak dostává hravě "pod kůži".

Katka
 

O konverzačním kurzu němčiny jsem se dozvěděl z letáčku v MHD a přišlo mně, že by mohl být pro mě užitečný. Němčinu používám nárazově v profesním životě, jak v písemném (zejména e-maily), tak i v hovorovém styku. Kurz jsem navštěvoval asi 3 roky. Zdokonalil jsem se v běžné konverzaci a, co jsem nejvíce ocenil, získal jsem větší sebedůvěru a pohotovost v osobním telefonickém kontaktu s německy mluvícími osobami. V kurzu jsem si také upevnil běžnou slovní zásobu a zopakoval základní, ale i méně běžnou gramatiku. V neposlední řadě, díky malému kolektivu návštěvníků kurzu, jsem se blíže seznámil se zajímavými lidmi různých věkových vrstev.

Ing. Zdeněk Švéda

V Jazykovém ministudiu jsem už několik let tzv."štamgastem". Chodím tam do konverzace víc jak pět roků. Zkusila jsem mezitím i jiný konverzační kurz v rámci zaměstnání, ale zase jsem se pokorně vrátila (-neboť témata u nás byla tehdy pro mne moc odborná a asi bych je v životě nikdy nepoužila).

Konverzace probíhá v komorním prostředí, kolegové jsou velmi sympatičtí lidé různého věku. Atmosféra je zde také příjemná, přátelská, často i zábavná. Probíráme aktuální témata, čerstvé zážitky, mluvíme o rodině, o škole a práci, o dovolené, plánech na víkend atd. - Krom toho čteme a překládáme německé texty, paní Poláková pak na nás "chrlí" otázky, aby se ujistila, že jsme "v obraze". Na procvičování gramatiky také někdy dojde řada, ale spíš okrajově, tu by už měl asi každý znát alespoň v základním rozsahu z předchozího studia. Forma výuky se mi líbí a navíc se nemusím stresovat kvůli domácím úkolům ani projektům. Žádné totiž nedostáváme. - Mně pomohla konverzace k lepší komunikaci v zaměstnání, s příbuznými i na dovolených v Rakousku.

Nyní jsem již v důchodu, přesto budu docházet do kurzu i nadále, aby němčina "nevyprchala" a současně proto, že je to dobrá metoda na procvičování mozku ve stáří  :-)

Anna Oujeská, Brno

Do konverzačních hodin německého jazyka jsem se přihlásila kvůli blížícím se státním zkouškám. Na vysoké škole nás sice naučili výborně gramatiku, s mluvením to bylo ale o mnohem horší. Abych si neuřízla tak říkajíc ostudu, začala jsem navštěvovat jednou týdně tento kurz. Celou hodinu a půl jsme věnovali opravdu jen mluvení, což mi velmi vyhovovalo. Ze začátku jsem bývala samozřejmě trošku nervózní a bála se promluvit, protože jsem si nebyla mnohdy jistá, ,,jak se co řekne". Jelikož je ale celá hodina vedena v němčině, postupem času začnete mluvit, ani nevíte jak :-) !

Tento kurz bych přirovnala k příjemnému posezení u kafe jen s tím rozdílem, že mluvíte německy. Nejedná se přitom o monolog, ale ostatní se zapojují do debaty a pokládají Vám různé otázky, které je zajímají. Když jsme během mluvení narazili na nějaký gramatický problém, stačilo se jen zeptat a byl nám hned jasně a stručně objasněn. Do tohoto kurzu jsem se přihlásila proto, abych se naučila mluvit německy, což se podařilo. Navíc jsem zde ztratila ten známý ,,ostych" z mluvení v cizí řeči. Od té doby se snažím pořád mluvit, někdy sice i s malými chybami, ale mluvím! Právě jsem nastoupila jako učitelka německého jazyka na základní školu a už od prvních hodin vedu žáky k tomu, aby co nejvíce mluvili. O to v cizím jazyce přece jde! Ještě jednou bych chtěla tímto poděkovat za výborný kurz německé konverzace a popřát všem ostatním příjemné hodiny s němčinou :-)

Mgr. Monika Alexová, Klemov (- Doubravice nad Svitavou)


Chtěla bych vřele doporučit konverzační kurzy paní Polákové, které si velmi vážím.
Studovala jsem němčinu a během několika semestrů jsem její ministudio navštěvovala, abych si potrénovala a upevnila slovní projev. Myslím, že mi kurzy velmi pomohly. (Zvládla jsem jak bakalářské, tak magisterské státnice a navíc zkoušku ÖSD C1.)
Vždy jsem se u paní Polákové cítila příjemně. Panovala tu přátelská atmosféra a hovor hezky plynul, aniž by kdokoli z účastníků sledoval čas. Každé setkání uteklo jako nic.
Nyní zvažuji práci v Rakousku a nebojím se mluvit. Věřím, že jazykové ministudio pomůže ještě mnoha němčinářům.

Kateřina Dalecká

Máte i vy zájem zlepšit se v aktivním používání němčiny? Napište mi.

Vzhledem k tomu, že jsem se chtěl po studiu VUT v Brně uplatnit v oblasti "Zákaznické kvality", kde je nezbytná znalost cizího jazyka na jednací úrovni, bylo nutné si udržet stávající úroveň němčiny. V kurzu Jazykového ministudia se velkou část hodiny konverzovalo, což považuji za prioritu. Občas byla hodina okořeněna hrami pro přezkoušení aktivní slovní zásoby. Díky malému počtu studentů měl každý velký prostor se vyjádřit k danému tématu popř. jej jakkoliv doplnit. Jako výhodu považuji možnost nahrazení hodiny v některém z dalších kurzů.

Přestože mě občas trápilo, že mě paní lektorka nenechala doříct sloveso na konci vedlejší věty, kterou jsem si pracně přichystal, hodnotím kurz jako velmi přínosný z hlediska udržení aktivní úrovně němčiny.

                                  Ing. Libor Holáň, Boršice
 

Na podzim minulého roku se mi skrze univerzitu otevřela skvělá možnost vyjet jako stážistka do Vídně, abych zde získala podklady pro psaní magisterské práce. I když v mezinárodní organizaci, pro kterou se chystám od začátku tohoto semestru pracovat, funguje jako ´business language´ angličtina, chtěla jsem využít německy mluvící jazykové prostředí a rozvinout svoji znalost němčiny tím správným směrem. K tomu jsem však nutně potřebovala osvěžit němčinu ze studií na gymnáziu. Právě v tomto ohledu mi výrazně pomohly hodiny jazykové konverzace v Jazykovém ministudiu na Mendlově náměstí. Tyto kurzy mi doporučila moje švagrová, která je s nimi velmi spokojena. Prvním lákadlem pro mne byla dobrá poloha a snadná dostupnost Jazykového ministudia. Když jsem pak začala kurzy navštěvovat, ocenila jsem především malé skupinky, ve kterých měl každý mnoho příležitostí ke konverzaci, a přátelskou atmosféru. Paní učitelka Poláková vždy vycházela studentům vstříc tak šikovně, že se nikdo necítil pozadu či stydlivý.

Naučené znalosti jsem potom osvědčila během třitýdenního jazykového kurzu v rámci stipendijního programu AKTION ministerstva školství ČR, který se uskutečnil v červenci 2010 v Poděbradech. Díky intenzivnímu studiu němčiny a hodinám konverzace v předcházejícím půl roce se mi podařilo tento kurz absolvovat s jazykovou úrovní B2 (-dle evropského referenčního rámce), což je vzhledem k němčině, se kterou jsem vyšla z gymnázia, ohromný rozdíl a považuji to za velký úspěch.

Po návratu z Vídně bych se k výuce v Jazykovém ministudiu ráda vrátila, protože myslím, že kvalitního procvičování německé konverzace není nikdy dost!

Děkuji Vám za efektivní a příjemnou formu výuky němčiny.

                                  Bc. Kateřina Kukrechtová
(Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor  Mezinárodní vztahy)

V září jsem začala studovat v Brně na VŠ. Jelikož ve škole byla němčina beznadějně naplněna a já nechtěla půl roku ztratit kontakt s německým jazykem, přihlásila jsem se do kurzu. - Navíc hodiny kurzu v Jaz.ministudiu šly skvěle skloubit s mým rozvrhem. 
Z kurzu jsem byla nadšená. Scházela se nás jen hrstka, což umožňovalo dostat se často ke slovu a opravdu si jazyk procvičit. Konverzace byla stěžejní část a rozhovor se ubíral podle toho, co účastníky zajímalo a na co se sami sebe vzájemně ptali, takže vznikla příjemná a přátelská atmosféra. 

Ocenila jsem, že nás lektorka upozorňovala na gramatické chyby a vysvětlovala, za jakých okolností se používají různá slova s podobným významem. Dokázala také nejrůznějšími otázkami rozproudit náš rozhovor apod.

Díky absolvování tohoto kurzu mohu nyní plynule navázat na výuku němčiny ve škole a nebojím se využít některé možnosti z nabídky studijních pobytů naší školy v zahraničí. 

Darina Smerekovská z Tachova
(1.ročník oboru Arboristika na Lesnické a dřevařské fakultě, MZLU)

Hledáte také kurz nebo individuální hodiny, protože se potřebujete rychleji domluvit německy? Napište mi.

Protože patřím ke generaci, která si dlouho nemohla cizí řeč ověřit v praxi, prošla jsem několika kurzy a způsoby výuky, z nichž jsem si odnášela dobré i méně příjemné. Do Jazykového ministudia jsem přišla před několika lety a s krátkým přerušením se tam stále vracím. Našla jsem tam totiž to, co jinde nebylo vždy samozřejmostí - profesionalitu, vstřícnost, taktnost, vtip, humor a vždy také přátelskou atmosféru. Hledám-li nějaká negativa, nic mě nenapadá. Nebo snad přece! - Nedostáváme domácí úkoly!! Musíme se jich dožadovat!

PhDr. Blanka Bajerová

Němčinu jsem se učila několik let na gymnáziu jako první jazyk. - Teď studuji lékařskou fakultu v Brně, kde jsou povinné 2 semestry angličtiny. Možnost výběru bohužel není. Protože jsem němčinu nechtěla úplně zapomenout, hledala jsem vhodnou jazykovou školu. Jazykové ministudio mi vyhovovalo umístěním učebny i časem lekce. Ukázková hodina mě nadchla. Paní Poláková je velmi příjemná, vstřícná a na vysoké jazykové úrovni. Navštěvování tohoto kurzu mi pomohlo nejen zlepšit jazykové znalosti, ale i dozvědět se spoustu zajímavých věcí z konverzace ostatních účastníků kurzu.

Hana Šestáková, Uherský Brod

Němčinu se učím již pátým rokem jako druhý cizí jazyk na gymnáziu. Bohužel naše vyučovací hodiny němčiny nemají takový efekt jako naše hodiny angličtiny.- Němčinu mám ráda, po maturitě bych chtěla rozhodně nadále pokračovat ve studiu a strávit část vysokoškolského studia v zahraničí, kde bych mohla němčinu "dopilovat". Ráda bych jednou hovořila německy plynule. Proto jsem se rozhodla najít si jazykový kurz, ve kterém si doplním mezery. Především to jsou konverzační schopnosti, proto jsem začala hledat nějaký konverzační kurz. Na internetu jsem si zjistila, že ze všech jazykových škol v Brně mi nejvíce vyhovuje vyučovací den s mojí pokročilostí v tomto jazykovém studiu. Možnost zkušební hodiny zdarma mě už jen "nakopla" k tomu, abych si to šla vyzkoušet. Když se na to dívám zpětně, překvapuje mě, jak vše vyšlo zcela na jedničku. Umístění školy je pro mne ideální, paní učitelka je velice vstřícná, milá a šikovná. A k tomu všemu tu je ještě i velice příjemný kolektiv. Každá hodina mi uteče jako voda. V naší skupince jsem jediná, která chodí ještě do školy. Myslela bych si, že to pro ostatní musí být náročné se - po pracovní době - ještě soustředit na učení, ale paní učitelka je vždy ochotná nám co nejvíce uzpůsobit program hodiny. Náplní každé hodiny je především konverzování, zabrousíme také trochu do gramatiky a občas pracujeme i s výukovými programy na videu. Do kurzu chodím proto, abych mluvila německy, každá hodina mi v tom moc pomáhá.

Klára Kutrová

 ...Mnohokrát Vám děkuji za minulý rok, díky němu jsem zvládla se dorozumět i s pouze německy hovořícími obchodníky první týden v září na veletrhu v Německu. Komunikace probíhala především v angličtině, v níž se cítím jako ryba ve vodě,... .., ale občas přišel na stánek také někdo, kdo hovořil pouze německy. V tu chvíli jsem musela zalovit v paměti a pokusit se dorozumět s dotyčným německy. Motivace mi tedy po veletrhu rozhodně nechybí.... Němčině se budu věnovat i nadále.

                                (- z Klářina mailu po letních prázdninách)

Asi před pěti roky jsem musel jet poprvé služebně do Německa. To už mi bylo padesát a němčinu jsem se naposledy učil na gymnáziu. Naštěstí jsem tam jel s kolegou, který umí německy velmi dobře. Na obchodních jednáních jsem občas něčemu rozuměl, první souvislou větu jsem ze sebe ale "vysoukal" až druhý den. A tak jsem začal chodit do německé konverzace v Jazykovém ministudiu a o pár měsíců později jsem začal jezdit do Německa častěji. - Konverzace mi pomohla hlavně překonat počáteční strach a "rozmluvit se". Opakoval jsem si sám trochu gramatiku a v kombinaci se služebními cestami jsem se asi po roce domluvil celkem dobře a psal jsem dokonce i německou odbornou dokumentaci. Sice s množstvím chyb, ale (-po zaslání k jazykové korektuře německým kolegům) byla o hodně kvalitnější, než kdybych ji u nás svěřil překladateli. - Ještě z dob střední školy nemám rád "klasickou" výuku. I německá konverzace v kurzu Jazykového ministudia byla pro mne zpočátku trochu nezáživná. Naštěstí jsem s ostatními v naší skupině brzy pochopil, že to, o čem diskutujeme, záleží hodně na nás. Dostali jsme tím možnost vybírat si sami témata a zčásti tak určovat obsah hodin. - Mám rád přírodu a rád ji fotografuji. A tak jsem třeba někdy přinesl do hodiny notebook a bavili jsme se o mých posledních fotografiích. Samozřejmě německy a já jsem si dopředu připravil komentář. Přitom jsem se naučil německé názvy květin a zjistil, že německé odborné názvosloví je často poetičtější než to české. Třeba takový pěkný maličký alpský keřík: "růžokeřník cistovitý" (-strašlivé jméno, které stále zapomínám) se německy řekne docela hezky: "Zwerg-Alpenrose" (=trpasličí alpská růže). - Před rokem jsem si na internetu našel a zajistil dovolenou v jedné zemědělské usedlosti ve Štýrsku. Na horské chatě pod alpským hřebenem jsem se pak zapovídal s jejím majitelem o kráse alpských květin. A když jsme odcházeli dolů do údolí, malý kousek nás doprovodil, aby nám ukázal tu nejhezčí rozkvetlou loučku pod chatou. Kdybych se předtím v Brně nepřinutil naučit se německy mé oblíbené kytičky, tak by se to asi nestalo. - Do německé konverzace v Jazykovém ministudiu jsem chodil i potom, co jsem přestal jezdit služebně do Německa. Začal jsem ji brát spíše jako společenskou událost, jako místo, kde se mohu setkat se zajímavými lidmi. Ono i to používání němčiny v praxi má svůj společenský rozměr. Umím trochu i anglicky. V Německu se začali lidé se mnou (- jako s cizincem) dost často bavit anglicky. Stačilo ale dát jim najevo, že dávám přednost němčině (- i když ji moc dobře neovládám), a prakticky každý Němec byl rázem o hodně milejší a moje přebrepty ( + gramatické chyby) toleroval. Jeden protivný celník na letišti v Düsseldorfu začal třeba anglicky, ale po mém přechodu na němčinu byl najednou docela příjemný a nakonec mi česky popřál šťastný let.

RNDr Aleš Moravec

Konverzační kurz němčiny Mgr.Polákové navštěvuji již pátým rokem. Zprvu jsem měl z návštěv těchto hodin obavy a nepředpokládal jsem (-po zkušenostech v předchozích jazykových kurzech), že vydržím navštěvovat hodiny němčiny pravidelně až do konce roku. - Ale tento typ jazykové výuky si mne velice získal. Hlavním základem hodiny je konverzace, díky důslednému přístupu paní lektorky probíráme ale postupně i záludnosti německé gramatiky. - Výuka probíhá v malé skupině osob, což je velkým přínosem, protože díky častému prostřídání všech studentů si dané téma osvojím opravdu do podrobnosti. - Záběr konverzačních témat je natolik široký, že své nabyté znalosti uplatním jako strojírenský expert při služebních cestách do okolních (-německy mluvících) zemí, ale zároveň jde i o praktickou konverzaci pro běžný život (- což nejvíce oceňuje moje rodina během zimních a letních dovolených v zahraničí). - Díky milému a vlídnému přístupu lektorky se všichni těšíme na další hodinu.

Ing. Pavel Grunt, Brno

Nemčinu v Jazykovém ministudiu jsem začal navštěvovat proto, že mi dosavadní jazyková škola přestala vyhovovat, hlavně kvůli vypsaným termínům.-Výuka v kurzu pí Polákové mi vyhovuje nejen místem a časem, ale i obsahově. Potřebuji jednoduché základy němčiny pro běžné životní situace, nikoliv pouze "biflovat" gramatiku. -V našem kurzu se věnujeme zejména konverzaci k řadě témat, např. cestování, jídlo, nákupy či počasí aj. Hodina bývá doplněna o nějaký gramatický jev a jeho procvičování. Velmi oceňuji, že studenti mohou přijít i s vlastním tématem, které prakticky využíjí, a na toto téma se pak vede také diskuse.  -Zajímavost na závěr: přemýšlel jsem, kde jsem v poslední době využil němčinu. Napadla mě moje nedávná návštěva Budapešti, kde v restauraci neovládali angličtinu, němčinu však ano. Dalším příkladem je koupě takového zboží z německého e-shopu, které je specifické a v Česku je není možné získat. Dva příklady využití němčiny a přitom není ani třeba cestovat do Německa či Rakouska.

Vojtěch Filip

Celý život jsem patřila k těm věčným "mírně pokročilým" studentům němčiny. I když jsem měla v Rakousku provdanou sestru a často jsem ji tam navštěvovala, nic mě nenutilo naučit se němčinu lépe, protože má sestra dělala vždycky "tlumočníka". -Když potom zemřela, navštěvovala jsem dále pravidelně švagra. A potom začaly potíže: potřebovala jsem mnohem větší slovní zásobu a chtěla jsem se mnohem lépe vyjadřovat. V té době se mi dostal do rukou letáček Jazykového ministudia. Na webových stránkách jsem našla informace, které mě nadchly: učebna ve velmi dobře dostupném místě, jednalo se o výuku konverzace, kterou jsem tolik potřebovala a pokud šlo o dobu vyučování, bylo z čeho vybírat. Moje očekávání se naplnilo vrchovatě: učebna je v nádherné historické budově, působí na mě útulně. Vyučující je velmi příjemná, se smyslem pro humor (-to je pro mne důležité) a hodně aktivní. Já si naopak mohu vybrat, jestli budu ten den spíše poslouchat nebo intenzivně pracovat. -Velmi důležitý je pro mě také průběh lekce. Hodně mluvíme, témata jsou dost široká, vyučující nás s velkou trpělivostí doplňuje a opravuje. Pomáhají mně i části hodin, kdy se vracíme k důležitým gramatickým pravidlům. Líbí se mi a vyhovuje mi právě intenzita, se kterou je možné pracovat, když o to student stojí. A já osobně o to mám velký zájem. -Během několika týdnů jsem začala komunikovat se svým švagrem lehčeji, jaksi snadněji... I když jsem samozřejmě na začátku, přestala jsem se v němčině vyhýbat složitějším větám, přestávám být při komunikace s ním bezradná a je to celkově velice příjemné.  -Teď už vím, že sama se k systematickému učení němčiny nikdy nedonutím. Ale vím i to, že němčiny nenechám a že v tomto kurzu zůstanu.

MUDr. Květoslava Vrbová

Asi v roce 2003 jsem si uvědomila, že potřebuji "oprášit" svoji němčinu. Pracovala jsem tehdy na obchodním oddělení jednoho podniku na výrobu elektrických motorů, které se vyvážely také do Německa. Od začátku školního roku jsem oslovila několik jazykových škol, buď byly ale moc drahé, nebo se ten školní rok třídy neotevřely pro malý zájem uchazečů. Tak jsem to už málem vzdala a začala "oprašovat" své znalosti sama. Ale !!! Jednou v tramvaji č.5, směr Černá pole (-dnešní Štefánikova čtvrť) jsem to uviděla. Malý plakátek : KONVERZAČNÍ NĚMČINA-Jazykové ministudio. Hned ještě ten večer jsem volala na uvedené tel.číslo a bylo mi nabídnuto, ať se přijdu podívat do některé hodiny v kurzu. A bylo to právě to, co jsem hledala. Konverzace na libovolné téma, mezi tím opravy a opakování gramatiky. Hlavně žádné domácí úlohy, protože ty jsem stejně nikdy nestíhala. Jsem velice spokojená, protože se vždy najde téma, které zajímá všechny zúčastněné, slovní zásobu si doplňujeme hned při výuce. Je to příjemná hodina a půl (90 min.) mezi příjemnými lidmi, debatujícími na téma, které nás zajímá. Mohu vřele doporučit hlavně těm, které odrazuje klasické školní prostředí a kontrola domácích úkolů.

Kamila Grossová, Brno

Kurzy němčiny v Jazykovém ministudiu navštěvuji již 15 let. Tento fakt již sám o sobě naznačuje, že jsem s výukou v nich velmi spokojená. Vyhovovala mi hodně v počáteční fázi začátečníků, ale v posledních letech využívám Jaz.ministudio pro udržování dosažených znalostí v oblasti gramatiky a hlavně k rozvoji konverzačních dovedností. Jelikož nepoužívám němčinu v zaměstnání každý den, je to pro mě ideální způsob dalšího rozvoje tohoto jazyka. Formou společných diskusí u různých konverzačních témat dochází automaticky k rozšíření slovní zásoby z rozmanitých oblastí každodenního života. Protože tato témata jsou vždy velmi zajímavá, je i celý proces výuky dost přirozený a zapojení všech účastníků vysoké. Také velmi oceňuji možnosti výběru vyučovacích hodin, menšího počtu studentů ve skupince nebo zvolení individuální výuky. Jelikož hodně cestuji, tak opravdu mohu říci, že tento způsob výuky mě perfektně připravil nejenom na různé situace + debaty se zahraničními přáteli,  ale i na řešení problémových okamžiků na letištích a v hotelech. Často doprovázím manžela na společenské akce, kterých se účastní i zástupci firmy z ciziny, a schopnost pohotově reagovat na různá témata při diskusích je pro mne nutnost. Tato forma výuky mě na to výborně připravila. Protože někdy jezdím MHD a někdy autem, je pro mne také umístění učebny na Mendlově náměstí naprosto ideální. Na závěr bych ale chtěla říci, že nejdůležitější ze všeho je vždy lektor, který Vás učí, jeho individuální přístup ke studentům i jeho vztah k danému jazyku. A v tomto je paní prof. Poláková jedinečná.

Ing. Martina Potěšilová

Chcete mít podobnou zkušenost se zlepšením Vašich znalostí němčiny? Napište mi.

Jazykové ministudio německého jazyka, které vede paní profesorka Poláková, navštěvuji téměř 2 roky. Jde o svižné a zajímavé konverzační lekce, kde počet účastníků zpravidla nepřekročí 7 osob. Proto intenzita výuky je optimální, ani vysilující, ani nízká. V minulosti jsem několik let strávil v Německu pracovně, kam mě vysílal můj zaměstnavatel - česká stavební firma. Rád bych si nyní svou němčinu osvěžil a vylepšil, potřebuji ji teď jak ke své práci, tak i jako občasný turista. Jazykové ministudio je pro mne proto dobrá volba, díky osobě prof. Polákové má vysokovu jazykovou úroveň a také je časově flexibilní. Jeho atmosféra a prostředí jsou uvolněné, příjemné a klidné. Uvítal bych, kdyby část času mohla být věnována také gramatice, kde cítím své značné rezervy.

Ing.Tomáš Reisigl, Blansko

S konverzačním kurzem v Jazykovém Ministudiu jsem byl velmi spokojen. Značně mi pomohl mluvit německy a připravil mě na studijní pobyt v Německu. Vřele ho doporučují ostatním.

Petr (Student FIT VUT v Brně)

Ještě jednou děkuji paní Polákové za milé hodiny němčiny, díky kterým jsem si v krátkém čase zopakovala základy německé gramatiky a běžná slovíčka a hlavně osvěžila konverzaci nutnou pro práci v zahraničí. Na výuce se mi nejvíce líbil individuální přístup paní Polákové a přizpůsobení náplně i konání hodin mým potřebám. V neposlední řadě bych chtěla pochválit také učebnu, jejíž umístění zaručuje klidnou výuku s příjemnou atmosférou.

Mgr. Daniela Ripčíková

Tento typ kurzu bych doporučila všem, kteří mají za sebou delší přestávku v konverzaci v němčině. Je vhodný pro maminky na mateřské dovolené, nebo pro ty, které se chystají opět do zaměstnání a nemají moc možností povykládat si v němčině. Vlastní zkušenost. Pracuje se v malých skupinkách. Kromě běžných hodin konverzace je možné absolvovat i individuální hodiny konverzace na jakékoliv téma. Lektorka dokáže pohotově reagovat na aktuální situaci. Dokáže pracovat na téma, o které mají právě účastníci zájem.

Leona Koutníková

S kurzem jsem byla velice spokojená. Byl nejenom výukou, ale i zábavou. Našla jsem také dobrý kolektiv a příjemné prostředí. Program bývá velmi bohatý a pestrý. Díky moc paní lektorce!

Iveta (Batouchovice)

Němčinu v Jazykovém ministudiu navštěvuji s menšími přestávkami třetí rok. V naší skupině bývají většinou asi 4 osoby. Hodiny jsou zaměřeny na praktickou stránku využití jazyka. Procvičujeme si konverzaci, řešíme (samozřejmě německy) naše problémy v zaměstnání i doma, čteme a překládáme texty v němčině (např. články z novin) a diskutujeme o aktuálních tématech. Po každé diskuzi k článku z učebnice nebo scénce z videa se nás paní Poláková ptá německy na jednotlivé podrobnosti a tím nás donutí, abychom dávali pozor. Když je ale někdo ten den moc unavený, odpovídat nemusí.

Michal (Brno)

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout schopnosti rozumět a hovořit v cizím jazyce, je mluvit, mluvit a mluvit. Přesně to se děje v jazykovém ministudiu. Moje znalosti němčiny byly před příchodem do kursu celkem slušné, ale potřeba jejich uplatnění mě přivedla k nutnosti jejich rozšíření. Často jsem se setkávala při pobytech v Německu či Rakousku s mírnou shovívavostí až pohrdáním, když moje schopnost rozumět byla omezená. Vnímala jsem to jako velikou nevýhodu v postoji, jaký byl vůči mně jako cizince zaujímán. To bylo motivem pro vyhledání nápravy. Pokud není možnost v cizí zemi dlouhodobě pobýt, pak konverzační kurs je přesně to, co jazykovou aktivní účast nahrazuje. Rozvíjení jazyka napomáhá malý počet studentů, bdělá pohotovost lektorky a pravidelná účast na dvouhodinových lekcích. Témata ke konverzaci se týkají běžných životních situací, jsou doplněna texty z učebnic, studenti mají možnost sami přinášet své návrhy, a proto se celá skupina rozvíjí všestranně a z každé lekce si její účastníci odnášejí řadu výrazů, které dříve neznali. Forma ministudia je tak přirozená a nenásilná, že navíc odcházím vždy s pocitem, že jsem vlastně relaxovala… Navštěvuji kurs více než půl roku a konstatuji, že se moje schopnost aktivního použití němčiny výrazně rozhýbala a tak postupně plní mé očekávání, že je to dobrý způsob, jak zlepšit své sebevědomí i důstojnost při pobytech v německy mluvících zemích.

Dorothea Kellerová

Kurz probíhal ve velmi malém počtu účastníku v téměř rodinné atmosféře. Gramatika byla probírána minimálně, většinu času probíhala volná konverzace na libovolná témata. Kurz je vhodný pro zájemce, kterým vyhovuje volná náplň hodiny.

M. Štefl